bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestry, ewidencje

Nazwy prowadzonych rejestrów w dziale administracyjnym w Zespole Szkół Agrotechnicznych

 • rejestr zatrudnionych nauczycieli
 • rejestr zatrudnionych pracowników administracyjno - obsługowych
 • rejestr pracowników zwolnionych
 • rejestr nieobecności w pracy
 • rejestr skarg i wniosków
 • książka uzyskiwanych stopni awansu zawodowego nauczycieli
 • rejestr upoważnień


Nazwy prowadzonych rejestrów w sekretariacie Zespołu Szkół Agrotechnicznych

 • rejestr zarządzeń dyrektora szkoły
 • rejestr decyzji dyrektora
 • rejestr wydanych zaświadczeń
 • rejestr wydanych zaświadczeń do WKU
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych
 • rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • rejestr wydanych duplikatów świadectw
 • rejestr wypadków uczniów
 • rejestr wypadków pracowników

Procedury załatwiania spraw:
Sprawy załatwiane są w kolejności wpływu i zgodnie z terminem wyznaczonym w piśmieOpublikował: Michał Gargas
Publikacja dnia: 01.05.2016
Wytworzył: Michał Gargas
Dokument z dnia: 01.05.2016
Dokument oglądany razy: 3 894