bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.02.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Zarządzenia dyrektora

 Lista zarządzeń dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku dostępnych do wglądu w sekretariacie szkoły.

 • Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem szczególnych uzdolnień uczniów w obszarze Projektu "Zdolni z Pomorza - powiat słupski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Zarządzenie nr 4/2016 w sprawie: Sposobów zalatwiania spraw w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
 • Zarządzenie nr 3/2016 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro
 • Zarządzenie nr 2/2016 w sprawie: przestrzegania instrukcji kancelaryjnej Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.
 • Zarządzenie nr 1/2016 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2016/2017
 • Zarządzenie nr 5/2015 w sprawie: planu sprawdzeń z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.
 • Zarządzenie nr 4/2015 w sprawie: wprowadzenia regulaminu nadzoru pedagogicznego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
 • Zarządzenie nr 3/2015 w sprawie: zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
 • Zarządzenie nr 2/2015 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2015/2016
 • Zarządzenie Nr 1/2015 w sprawie: wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
 • Zarządzenie Nr 11/2014 w sprawie: wprowadzenia zmian do polityki bezpieczeństwa w zakresie zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
 • Zarządzenie Nr 10/2014 w sprawie: wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w szkole.
 • Zarządzenie Nr 09/2014 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
 • Zarządzenie Nr 08/2014 w sprawie: wprowadzenia zmian w składzie Komisji Socjalnej
 • Zarządzenie Nr 07/2014 w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
 • Zarządzenie Nr 6/2014 w sprawie: powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
 • Zarządzenie Nr 5/2014 w sprawie: powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
 • Zarządzenie Nr 04/2014 w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015
 • Zarządzenie Nr 03/2014 w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie: regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionymi w Zespole Szkół Agrotechnicznych
 • Zarządzenie Nr 1/2014 w sprawie: dokonania zmian w planie wydatków bieżących w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku na 2014 rok
 • Zarządzenie nr 16/2013 w sprawie: rozliczenie przez pracowników kosztów podróży służbowych
 • Zarządzenie nr 15/2013 w sprawie: wejścia w życie regulaminu Komisji Socjalnej Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
 • Zarządzenie nr 14/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązującego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
 • Zarządzenie nr 13/2013 w sprawie: wdrożenia regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza kwoty, od której mają zastosowanie przepisy ustawy - prawo zamówień publicznych
 • Zarządzenie nr 12/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont
 • Zarządzenie nr 11/2013 w sprawie: upoważnienia do zakupów gotówkowych i bezgotówkowych
 • Zarządzenie nr 10/2013 w sprawie: dysponowania kluczem do sejfu w gabinecie dyrektora szkoły
 • Zarządzenie nr 9/2013 w sprawie: upoważnienia do podpisu za zgodność z oryginałem
 • Zarządzenie nr 8/2013 w sprawie: zmiany wykazu osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów księgowych
 • Zarządzenie nr 7/2013 w sprawie: powołania komisji ds. dysponowania Środkami Funduszu Zdrowotnego
 • Zarządzenie nr 6/2013 w sprawie: wprowadzenia zmian w składzie Komisji Socjalnej
 • Zarządzenie nr 5/2013 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej
 • Zarządzenie nr 4/2013 w sprawie: wprowadzenia procedury pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • Zarządzenie nr 3/2013 w sprawie: powołania koordynatora ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej
 • Zarządzenie nr 2/2013 w sprawie: powołania zespołów zadaniowych w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
 • Zarządzenie nr 1/2013 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Zespole Szkół Agrotechnicznych w SłupskuOpublikował: Michał Gargas
Publikacja dnia: 16.02.2017
Wytworzył: Michał Gargas
Dokument z dnia: 01.05.2016
Dokument oglądany razy: 3 152