bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zarządzenia Dyrektora 2017

  Lista zarządzeń dyrektora Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku dostępnych do wglądu w sekretariacie szkoły.

  • Zarządzenie nr 8/2017 w sprawie kosztów wynajęcia sal lekcyjnych
  • Zarządzenie nr 7/2017 w sprawie powołaniakomisji do spraw likwidacji zbędnych środków trwałych i pozostałych środków trwałych
  • Zarządzenie nr 6/2017 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w ZSA w Słupsku
  • Zarządzenie nr 5a/2017 w sprawie nadzoru pedagogicznego
  • Zarządzenie nr 5/2017 w sprawie regulaminu BHP
  • Zarządzenie nr 4/2017 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.
  • Zarządzenie nr 3/2017 w sprawie powołania i trybu działania komisji rekrutacyjnej.
  • Zarządzenie nr 2/2017 w sprawie powołania komisji do spraw udzielania stypendium na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem szczególnych uzdolnień uczniów w obszarze Projektu "Zdolni z Pomorza - powiat słupski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  • Zarządzenie nr 1/2017 w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania stypendium na realizację celów edukacyjnych związanych z rozwojem szczególnych uzdolnień uczniów w obszarze Projektu "Zdolni z Pomorza - powiat słupski" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Opublikował: Szymon Burak
Publikacja dnia: 09.02.2021
Wytworzył: Szymon Burak
Dokument z dnia: 09.02.2021
Dokument oglądany razy: 2 004