bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 30.11.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Protokół z przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, o wartości netto od 10.000 do 60.000 zł. 

Zapytanie ofertowe:

 • Zapytanie ofertowe nr 3/2022 na doposażenie klasopracowni w sprzęt w postaci monitorów interaktywnych, pełniących funkcję tablicy wraz z montażem i stacjonarnym szkoleniem z ich obsługi.
  wybrano wykonawcę
  Dreamtec Sp. Z o.o.
  Plac Strzeleckich 20
  50-224 Wrocław

 • Zapytanie ofertowe nr 2/2022 na doposażenie klasopracowni w sprzęt w postaci monitorów interaktywnych, pełniących funkcję tablicy wraz z montażem i stacjonarnym szkoleniem z ich obsługi.
  wybrano wykonawcę
  Dreamtec Sp. Z o.o.
  Plac Strzeleckich 20
  50-224 Wrocław

 • Dyrektor Zespołu Szkół Agrotechnicznych unieważnił zapytanie ofertowe nr 1/2022 na doposażenie klasopracowni w sprzęt w postaci monitorów interaktywnych, pełniących funkcję tablicy wraz z montażem i stacjonarnym szkoleniem z ich obsługi.
 • Zapytanie ofertowego nr 4/2021 na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę wraz z montażem kontenerowej hali magazynowej w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu,
  wybrano ofertę firmy
  4Tech sp. z o.o. S.K., z ceną netto 121 330 zł.
 • Zapytanie ofertowe nr 3/2021 na doposażenie klasopracowni w sprzęt w postaci monitorów interaktywnych, pełniących funkcję tablicy wraz z montażem i stacjonarnym szkoleniem z ich obsługi.
  wybrano wykonawcę
  Dreamtec Sp. Z o.o.
  Plac Strzeleckich 20
  50-224 Wrocław
 • Zapytanie ofertowe nr 1/2021
  Wybrano wykonawcę
  AGAWA Grzegorz Kołacz
  76-200 Słupsk
  ul. Wiatraczna 5c/28
  (wpłynęła tylko jedna oferta, która została przyjęta)
 • Zapytanie ofertowe nr 6/2020
  Po rozpatrzeniu ofert informujemy, że zostały one odrzucone ze względu na niespełnienie wymagań formalnych zawartych w zapytaniu ofertowym nr 6/2020.
 • Zapytanie ofertowe nr 5/2020.
  Wybrano wykonawcę
  SECUNET Andrzej Brochocki
 • zapytanie ofertowe nr 4/2020
  Wybrano wykonawcę
  OLVIDO INC Sp. z o.o., ul. Rejtana 1a, Wejherowo
 • zapytanie ofertowe nr 3/2020
  Ze względu na brak ofert zapytanie ofertowe nr 3/2020 nie zostało rozstrzygnięte.
 • Zapytanie ofertowe nr 2/2020
  Wybrano ofertę firmy Dreamtec Sp. z o.o. z Wrocławia
 • zapytanie ofertowe nr 1/2020
  Ze względu na niedopełnienie przez oferentów warunków formalnych zapytanie odertowe nr 1/2020 nie zostało rozstrzygnięte.

 • Zapytanie ofertowe nr 7/2019 na doposażenie pracowni informatycznej w 15 sztuk specjalistycznych biurek oraz 15 sztuk krzeseł wraz z montażem (wniesieniem złożeniem i przygotowaniem do pracy)
  Wybrano wykonawcę
  SECUNET Andrzej Brochocki
 • Zapytanie ofertowe nr 6/2019 na doposażenie pracowni informatycznej w 15 sztuk zestawów komputerowych (jednostka centralna, monitor, klawiatura i mysz)
  Wybrano wykonawcę
  OLVIDO INC Sp. z o.o., ul. Rejtana 1a, Wejherowo
 • Zapytanie ofertowe nr 5/2019 na doposażenie pracowni geodezyjnej w sprzęt do pomiarów geodezyjnych w postaci 3 zestawów tachimetrów elektronicznych z osprzętem
  Wybrano wykonawcę
  APOGEO Sp. z o.o., ul. Łukasiewicza, Kraków
 • Zapytanie ofertowe nr 4/2019 na doposażenie pracowni informatycznej w sprzęt w postaci monitora interaktywnego pełniącego funkcję tablicy
  Wybrano wykonawcę
  SECUNET Andrzej Brochocki
   
 • Zapytanie ofertowe nr 2/2019 z dnia 18.11.2019 na doposażenie pracowni geodezyjnej w sprzęt do pomiarów geodezyjnych w postaci tachimetru elektronicznego z osprzętem, pochodzący od oficjalnego dystrybutora w Polsce.

  Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku unieważnia zapytanie ofertowe nr 3/2019 z dnia 18.11.2019 na doposażenie pracowni geodezyjnej w sprzęt do pomiarów geodezyjnych w postaci tachimetru elektronicznego z osprzętem, pochodzący od oficjalnego dystrybutora w Polsce.
  Uzasadnienie:

  Przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na różny sposób interpretacji przez oferentów specyfikacji technicznej oraz wniosku dot. wprowadzenia dodatkowych parametrów i pojawienie się nowych przesłanek dot. specyfikacji technicznej sprzętu pomiarowego, wykorzystywanego w placówkach oświatowych.
  W związku z tym, w celu zachowania konkurencyjności i zapewnienia jednakowej oceny ofert, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową. Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie, wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
  Kolejne, doprecyzowane zapytanie ofertowe dot. doposażenia pracowni geodezyjnej w sprzęt do pomiarów geodezyjnych w postaci tachimetru elektronicznego z osprzętem, pochodzący od oficjalnego
  dystrybutora w Polsce, zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 02.12.2019.
 • Zapytanie ofertowe 3/2019 na doposażenie pracowni informatycznej w sprzęt w postaci monitora interaktywnego pełniącego funkcję tablicy

  Zespół Szkół Agrotechnicznych w Słupsku unieważnia zapytanie ofertowe nr 3/2019 z dnia 18.11.2019 na doposażenie pracowni informatycznej w sprzęt w postaci monitora interaktywnego pełniącego funkcję tablicy.
  Uzasadnienie:
  Przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na różny sposób interpretacji przez oferentów specyfikacji technicznej i kryteriów składania oferty.
  W związku z tym, w celu zachowania konkurencyjności i zapewnienia jednakowej oceny ofert, przedmiotowe postępowianie zostało unieważnione. Wykonawcy, którzy złożyli odpowiedź na w/w zapytanie zostaną poinformowani o unieważnieniu drogą mailową. Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie, wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.
  Kolejne, doprecyzowane zapytanie ofertowe dot. doposażenia pracowni informatycznej w sprzęt w postaci monitora interaktywnego pełniącego funkcję tablicy zostanie zamieszczone w dniu 29.11.2019.
 • Zapytanie ofertowe na doposażenie pracowni gastronomicznej w sprzęt w postaci szafek i stołu roboczego
  wybrano wykonawcę
  GASTIMA Zdzisław Markiewicz
  Słupsk, ul. Prof. Grucy 1A
 • Zapytanie ofertowe na zakup kompletnego zestawu do pomiarów satelitarnych GNSS (RTK do pracy w sieci ASG – EUPOS)
  wybrano wykonawcę
  P.U.H. GEOIDA mgr inż. Jan Jerzyk
  Kobylnica
 • Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż sprzętu IT oraz materiałów biurowych
  wybrano wykonawcę
  F.H.U. Diament, Dorota Bukalska
  Częstochowa

   
 • Zapytanie ofertowe na sprzęt do pracowni chemicznej Zespłu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
  Wybrano wykonawcę
  Alchem 
   
 • Zapytanie ofertowe dot. remontu piwnic w budynku nr 1 Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
  Wybrano wykonawcę
  MARBUD, Słupsk, ul. Przemysłowa 128
   
 • Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu pomieszczenia siłowni w budynku nr 2 Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. W. Reymonta w Słupsku
  W dniu 19.11.2018 wybrano wykonawcę ze względu na najniższą cenę:
  Zakład Ogólnobudowlany Dorota Kóniczuk Słupsk

   
 • Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż sprzętu komputerowego w pracowni komputerowej Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
  W dniu 07.10.2018 wybrano wykonawcę
  Olvido Inc Sp. z o.o.
  ul. Przemysłowa 13A/3
  84-200 Wejherowo
   
 • Zapytanie ofertowe na remont 3 pomieszczeń Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
  W dniu 07.12.2017 wybrano wykonawcę
  Zakład Remontowo-Budowlany "GLAZBUD" - Wiktor Nowik
  76-200 Słupsk, ul. Rejtana 10/35
   
 • Zapytanie ofertowe na wymianę drzwi w budynku nr 2 Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku
  W dniu 04.12.2017 wybrano wykonawcę
  Firma STARLEM - Wojciech Słupczewski
  82-230 Nowy Staw, ul. Żuławska 9/4
   
 • Zapytanie ofertowe na zamówienie sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego
  W dniu 13.11.2017 wybrano wykonawcę
  Firma DECAN Słupsk

 • Zapytanie ofertowe na modernizację budynku gospodarczego ZSA Słupsk
  W dniu 20.10.2017 wybrano wykonawcę
  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BODO

  protokół

 • Zapytanie ofertowe na modernizację 3 pomieszczeń łazienek położonych na drugim piętrze budynku nr 2 ZSA Słupsk
  W dniu 20.10.2017 wybrano wykonawcę
  Zakład Remontowo-Budowlany GLAZBUD
  protokół

 • Zapytanie ofertowe na remont sal lekcyjnych w Zespole Szkół Agrotechnicznych
  W dniu 16.08.2017 wybrano wykonawcę
  Robert Michałek, Zakład Remontowo-Budowlany
  Słupsk, ul. Topolowa 8


   
 • Zapytanie ofertowe nr 2/2017
 • W dniu 12.04.2017 wybrano wykonawcę oferty 2/2017:
  Super Siódemka Lucjan Wypych
  Spółka Jawna
  60-012 Poznań ul Opłotki 23
  Regon: 634261793, NIP 778-13-96-202

 • Zapytanie 3/2016
  W wyniku braku możliwości zrealizowania zamówienia przez firmę
  JDA Dasiak Jarosław
  ul. Magnoliowa 8
  55-330 Księginice
  zgodnego z zapytaniem ofertowym 3/2016 oraz prośbą o zmianę modelu komputera anulujemy wybór oferenta.

  W dniu 14.12.2016 wybrano wykonawcę oferty 3/2016:
  Integrit S.A.
  Tyniecka 1
  52-407 Wrocław

 • Zapytanie 3/2016
  W dniu 13.12.2016 wybrano wykonawcę oferty 3/2016:
  JDA Dasiak Jarosław
  ul. Magnoliowa 8
  55-330 Księginice

 • Zapytanie 2/2016
  Postępowanie rozstrzygnięto 08.12.2016. Biorąc pod uwagę cenę oraz zadeklarowanie wykonania remontu w określonym terminie wybrano:
  Zakład Remontowo-Budowlany
  Michałek Robert
  ul. Sportowa 8
  76-200 Słupsk
 • Zaproszenie do składania ofert dot. pełnienia funkcji opiekuna pedagogiczno-metodycznego w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego w Słupsku
  Nie rozstrzygnięto - nie wpłynęła żadna oferta

 • Zapytanie 1/2016
  W dniu 01.12.2016 wybrano wykonawcę oferty 1/2016: MEVA POMORZE - Mirosław PająkOpublikował: Szymon Burak
Publikacja dnia: 30.11.2022
Wytworzył: Michał Gargas
Dokument z dnia: 13.12.2016
Dokument oglądany razy: 4 885