foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

Jak co roku uczniowie naszej szkoły pod opieką Barbary Adamkiewicz wzięli udział w Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy we współpracy z Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. – Słupski Inkubator Technologiczny, Urzędem miejskim w Słupsku- Wydziałem Edukacyjnym, Akademią Pomorską w Słupsku oraz Kaliop Poland Sp. z o.o..

Celem w.w. wydarzenia jest propagowanie wśród młodzieży przedsiębiorczości jako aktywnej postawy w dążeniu do realizacji zadań związanych nie tylko z prowadzeniem biznesu, ale także planów zgodnych z talentami i kompetencjami torującymi drogę do osiągania sukcesu zawodowego.

Program tegorocznej edycji obejmował grę miejską, w której pięcio- osobowe drużyny z różnych szkół ponadgimnazjalnych rozwiązywali zadania dotyczące różnych obszarów kompetencji składających się na postawę przedsiębiorczości, tj: komunikatywności, kreatywności, elastyczności, współpracy w grupie, analizy i selekcji danych oraz wystąpienia motywacyjne przedsiębiorców, a także osób, które dzięki posiadanym kompetencjom osiągnęły sukces osobisty i zawodowy.

W Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości uczestniczyli uczniowie z trzeciej klasy technikum informatycznego oraz pięciu uczniów z czwartej klasy technikum odnawialnych źródeł energii, którzy dodatkowo zaangażowali się w grę miejską i aktywnie rywalizowali z drużynami z innych szkół ponadgimnazjalnych.

W trakcie wydarzenia zorganizowano test wiedzy z przedsiębiorczości, w którym wzięło udział ponad 120 osób. Sebastian Konkol - uczeń klasy 3TIb zajął 5-te miejsce. Gratulujemy!

 

 

Nauczyciel przedsiębiorczości Barbara Adamkiewicz