foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

W dniu 19 marca 2015 r. odbyły się w naszej szkole zajęcia prowadzone przez wykładowców Politechniki Koszalińskiej: dr Alinę Oczachowską i prof. Włodzimierza Delugę. Tematyka wykładów: "Współczesne trendy w marketingu" oraz "Jak zaprezentować swoją firmę?" dostarczyła młodzieży wielu informacji dotyczących działań marketingowych przedsiębiorcy. Wykłady trwały 2 x 45 min. w czterech grupach. Uczestniczyli w nich uczniowie klas: III TU a, IV TAK, III TEŻ, i II TŚA.

Prowadzący wyjaśnili pojęcie marketingu, jego znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz przedstawili ewolucję działań marketingowych. Omówili współczesne trendy, np. marketing terytorialny, ekologiczny czy marketing wydarzeń.

Wykład "Jak zaprezentować swoją firmę?" przybliżył zagadnienia dotyczące komunikacji rynkowej, starych i nowych metod promocyjnych . Scharakteryzowano również cechy dobrego komunikatu reklamowego.

Wykłady prowadzone były w sposób bardzo interesujący, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Podsumowując zajęcia prowadzący przedstawili ofertę edukacyjną Politechniki Koszalińskiej, wręczyli uczniom przewodniki , notatniki i ołówki z logo PK.

Młodzież z zainteresowaniem brała udział w wykładach i rozmowach z prowadzącymi oraz wyraziła chęć dalszego uczestnictwa w tego typu edukacyjnych formach nabywania umiejętności i pogłębiania wiedzy.