foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

8 kwietnia 2014 klasy kierunku TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA uczestniczyły w bezpłatnej wycieczce zorganizowanej przez Zespół Szkół Agrotechnicznych. Podczas wycieczki uczniowie mieli okazję zobaczyć nowoczesny zakład unieszkodliwiania odpadów znajdujący się w Gdańsku. W zakładzie zostało zaprezentowane:

 

  • sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i surowcowych, której celem jest maksymalny odzysk odpadów surowcowych, takich jak: szkło bezbarwne, szkło kolorowe, makulatura, tworzywa sztuczne, metale żelazne i nieżelazne.
  • kompostownia odpadów biodegradowalnych obejmujący kompostownię kontenerową, segment intensywnego kompostowania, place dojrzewania, uszlachetniania i dystrybucji kompostu,
  • segment wykorzystania biogazu składający się z sieci podciśnieniowej
  • segment demontażu odpadów wielkogabarytowych,
  • segment unieszkodliwiania odpadów budowlanych,
  • segment magazynowania odpadów niebezpiecznych, wydzielonych z odpadów komunalnych.
  • system odbioru i podczyszczania odcieków ze składowiska oraz ścieków technologicznych i sanitarnych,
  • segment unieszkodliwiania biogazu itp.


Atrakcją wycieczki był pokaz polowania i odstraszania ptaków znajdujących się i żerujących na składowisku przez specjalnie wyszkolone ptaki drapieżne.