foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

Dnia 07 kwietnia 2018 r. został przeprowadzony w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku XVI Powiatowy Festiwal Kultury Europejskiej, zorganizowany pod patronatem Starosty Słupskiego - Pana Zdzisława Kołodziejskiego. W konkursie brało  udział 89 uczniów z 16 szkół ze Słupska oraz Powiatu Słupskiego. Reprezentowali oni  Szkoły Podstawowe nr 2, 4 i 5  ze Słupska, Szkoły Podstawowe we Wrześnicy,  w Kołczygłowach, Objeździe, Potęgowie i Łupawie,  Społeczne Gimnazja w Niepoględziu i Szczypkowicach, Społeczne Gimnazjum Usteckiego Towarzystwa Oświatowego oraz II, IV i V Liceum Ogólnokształcące w Słupsku, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Ustce, Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku oraz  Zespół Szkół Katolickich w Słupsku.

 Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej, przedstawiającej kulturę, zwyczaje i tradycje jednego z krajów Unii Europejskiej. Jury w składzie: mgr inż. Iwona Wojtkiewicz (przewodnicząca), mgr Monika Żynis (nauczycielka geografii), mgr Zenobia Dąbrowska (nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie) oraz mgr Lucyna Wrzosek (nauczycielka informatyki) oceniali  prace konkursowe pod względem wartości merytorycznych, estetycznych  oraz umiejętności technicznych.    

W bieżącej edycji Festiwalu jury oceniało prezentacje przedstawiające: Belgię, Bułgarię, Chorwację, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Niemcy,  Polskę, Rumunię,  Słowenię, Szwecję, Wielką Brytanię oraz Włochy, 

Fundatorami tegorocznych nagród byli: Starostwo Powiatowe w Słupsku oraz Dyrektor Zespołu Agrotechnicznych  w  Słupsku.

 Komisja konkursowa przyznała I miejsce Piotrowi Pawlinie z IV Liceum Ogólnokształcącego  w Słupsku za  prezentację o Bułgarii. II nagrodę otrzymała Oliwia Ryngwelska ze Szkoły Podstawowej w Łupawie za pracę o Włoszech, III miejsce  przypadło Julii Szulecie z  Zespołu Szkół Katolickich w Słupsku za prezentację o Niemczech. Wyróżnienie otrzymała praca Wiktorii Drop ze Szkoły Podstawowej we Wrześnicy za pracę o Rumunii.

Dnia 13.04. 2016 r. o godzinie 13 oo   odbyło się  w Zespole  Szkół  Agrotechnicznych w Słupsku uroczyste zakończenie XVI Powiatowego Festiwalu  Kultury Europejskiej-Słupsk 2018, na którym laureaci otrzymali nagrody oraz pamiątkowe dyplomy.

Opracowała Zenobia Dąbrowska