foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

Informujemy, że w okresie ferii zimowych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Słupsku działa bez ograniczeń, zgodnie z wewnętrznymi procedurami funkcjonowania w stanie pandemii SARS-COV -2. Pracownicy poradni udzielają wsparcia uczniom, rodzicom, nauczycielom w formie telefonicznych konsultacji/porad psychologiczno-pedagogicznych. Więcej informacji i harmonogram dyżurów znajduje się na stronie internetowej poradni http://poradnia.slupsk.pl