foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

W dniu 8 grudnia 2021r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupsku został podpisany list intencyjny. W trakcie spotkania został omówiony szczegółowo zakres współpracy między szkołą a firmą APLITT. Tematem rozmowy była również perspektywa rozwoju zawodowego uczniów i nauczycieli, praktyczne przygotowanie uczniów do zawodów technik informatyk i programista oraz doposażenie pracowni komputerowych. Nasi uczniowie będą mieli okazję odbywać staże zawodowe w APLITT, odwiedzać siedzibę firmy, uczestniczyć w warsztatach naukowych. celem współpracy jest nabycie nowych kompetencji zawodowych przez uczniów, co ułatwi im start w dorosłe życie zawodowe.
 
W uroczystości wzięli udział:
Rafał Konon - Wicestarosta Słupski,
Iwona Wojtkiewicz - Dyrektor ZSA,
Iwona Sochacka - wicedyrektor Departamentu Informatyki Aplitt,
Marcin Marciszewicz - Straszy administrator ds. utrzymania systemów Aplitt (nasz absolwent),
Szymon Burak - koordynator współpracy, nauczyciel zawodowy ZSA,
Jacek Wolikowski - nauczyciel zawodowy ZSA.