foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

Dwudziestu uczniów Zespołu Szkół Agrotechnicznych w Słupsku bierze obecnie udział w projekcie pod nazwą „Staże zagraniczne w kształceniu zawodowym drogą do sukcesu na europejskim rynku pracy” finansowanym z funduszy PO WER „Międzynarodowa mobilność absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, sektor – kształcenie i szkolenie zawodowe Konkurs 2019. W projekcie uczestniczą uczniowie klas czwartych technikum o profilach technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik programista, technik technologii żywności oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Uczestnicy projektu przebywają w Sewilli, gdzie przez cztery tygodnie (od 29.08.2022 do 23.09.2022) będą odbywali praktyki zawodowe u hiszpańskich pracodawców (w laboratoriach, w firmie informatycznej, lokalach gastronomicznych oraz przedsiębiorstwach zajmujących się architekturą krajobrazu). Udział uczniów naszej szkoły w projekcie zagranicznych staży zawodowych umożliwia im uczestnictwo w kursie języka hiszpańskiego, rozwija ich umiejętności w komunikowaniu się w języku angielskim i hiszpańskim oraz wzbogaca ich wiedzę i umiejętności zawodowe. W czasie wolnym uczniowie poznają kulturę i atrakcje turystyczne Hiszpanii.

zobacz fotorelację