foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

OPERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
PIERWSZY W MIEŚCIE !!!

  • przygotowuje surowce do produkcji żywności
  • wytwarza produkty
  • magazynuje żywność
  • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji

Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego obsługuje maszyny i urządzenia na wszystkich etapach produkcji wyrobów spożywczych. Użytkuje maszyny i urządzenia do przygotowania surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych oraz do produkcji wyrobów spożywczych. Wykonuje czynności związane z procesem produkcji, magazynowaniem i ekspedycją wyrobów spożywczych.

Możliwości zatrudnienia:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego może podejmować pracę w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego (cukiernie, mleczarnie, piekarnie, przetwórnie owocowo-warzywne, zakłady rybne, zakłady mięsne) i na stanowiskach pracy związanych z obsługą maszyn i urządzeń w kolejnych etapach procesu technologicznego.

Nauka w szkole w zawodzie operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego trwa 3 lata. Realizowane są przedmioty ogólnokształcące oraz zawodowe teoretyczne i praktyczne.