foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

 

Technik Ochrony Środowiska to kierunek przyszłościowy w dobie polityki ekologicznej w Polsce i UE. W związku z pozyskiwaniem środków z UE na uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, rozwiązania systemów cieplnych w oparciu o niekonwencjonalne źródła energii oraz gospodarkę odpadami, na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży.CZYM ZAJMUJE SIĘ TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA?

  • Badaniami stanu środowiska.
  • Monitorowaniem poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.
  • Planowaniem i prowadzeniem racjonalnej gospodarki odpadami.
  • Planowaniem i realizacją działań na rzecz ochrony środowiska, a w szczególności:
  • określa aktualny stan zanieczyszczeń środowiska na skutek działalności człowieka na podstawie przeprowadzanych badań technologicznych. Zna również podstawy prawne dotyczące ochrony wód, powietrza i gleby.

UZYSKANA KWALIFIKACJA

  • CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI – TWÓJ ZAWÓD

Absolwenci Technikum Ochrony Środowiska są przygotowani, aby kontynuować naukę na wielu specjalnościach tego kierunku oferowanych przez uczelnie wyższe oraz znaleźć zatrudnienie w placówkach zajmujących się ochroną środowiska m.in. w: ośrodkach badań i kontroli środowiska, oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody, przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji, laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, instytutach naukowo-badawczych, prywatnych zakładach specjalistycznych. Gwarancją jest fakt, że stale rozwija się infrastruktura związana z ochroną środowiska. Zakłady przemysłowe inwestują w filtry i ekologiczne produkty, budowane są oczyszczalnie ścieków, rośnie zapotrzebowanie na ekspertów od spraw wodociągów i kanalizacji, klimatyzacji, oczyszczania powietrza. Pracę dostaną też specjaliści od odkażania. Warto wspomnieć o szeroko zakrojonym poszukiwaniu źródeł alternatywnej energii. Ekologiczne bio-paliwa, energia wiatrowa, słoneczna i wodna, opał pozyskiwany z wierzby – to stale rozwijające się kierunki przemysłu, wychodzące naprzeciw wymaganiom i polityce Unii Europejskiej.

PRZYJDŹ DO NASZEJ SZKOŁY A ZOBACZYSZ:

Nowoczesne, dobrze wyposażone szkolne laboratorium chemiczne pozwala na samodzielne prowadzenie badań. Miesięczna praktyka w firmach i zakładach pracy umożliwia połączenie wiedzy teoretycznej z doświadczeniem zawodowym. To co daje przewagę naszym absolwentom nad młodzieżą kończącą licea ogólnokształcące to właśnie umiejętności praktyczne.

Jeśli interesuje Cię los Twojej planety, na której żyjesz i pragniesz ją fachowo i skutecznie chronić oraz być specjalistą od ochrony środowiska - to jest kierunek dla Ciebie! Nie bądź obojętny na życie Ziemi!

ZAPRASZAMY!