foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Witaj na stronie Zespołu Szkół Agrotechnicznych im. Władysława Reymonta w Słupsku. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia oraz aktualnościami szkolnymi.

 

Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego - Powiat Słupski
"Zdolni z Pomorza"

Projekt zakłada wdrożenie produktu finalnego projektu innowacyjnego "Pomorskie – dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki (WND-POKL.09.04.00-22-002/10), zrealizowanego przez Województwo Pomorskie w latach 2010-2013.

Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie matematyki, fizyki, informatyki, nauk przyrodniczych i kompetencji społecznych prowadzone będzie zgodnie z produktem finalnym projektu innowacyjnego, dodatkowo planowane jest wdrożenie wsparcia uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nowych obszarów uzdolnień.

Projekt stanowi część przedsięwzięcia strategicznego pn „Zdolni z Pomorza”, obejmującego działania realizowane przez samorządy powiatowe (lokalne formy wsparcia), szkoły wyższe (akademickie formy wsparcia), Samorząd Województwa Pomorskiego (regionalne formy wsparcia) - w tym również projekty "Pomorski program pomocy stypendialnej".

Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych realizowane będzie z wykorzystaniem zainicjowanej w ramach projektu innowacyjnego sieci Lokalnych Centrów Nauczania Kreatywnego (LCNK), koordynowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, które pełni funkcję Regionalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (RCNK).

Celem projektu jest zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym odpowiedniego wsparcia rozwoju poprzez właściwą diagnozę uzdolnień i adekwatne formy wsparcia (w zależności od obszaru uzdolnień ucznia), umożliwiające nabycie następujących kompetencji kluczowych (Dz.U.UE.L.2006.394.10):

 • matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,
 • informatycznych,
 • umiejętności uczenia się,
 • społecznych,
 • inicjatywności i przedsiębiorczości. 

W projekcie zaplanowano także objęcie wsparciem nauczycieli, psychologów/pedagogów, co pozwoli im na uzyskanie dodatkowych kompetencji w zakresie pracy z uczniami szczególnie uzdolnionymi.

 


STYPENDIA 2017/2018

Wnioski o stypendium za II semestr należy złożyć w siedzibie Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (LCNK) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, ul. Szczecińska 36 do 30 czerwca 2017 r. do godz.15:00. Dokumenty muszą być wypełnione i podpisane. Stypendium będzie wypłacone w przyszłym roku szkolnym.

 


REKRUTACJA 2017/2018

Rekrutacja uczniów do projektu "Zdolni z Pomorza - Powiat Słupski" na rok szkolny 2017/2018.
Nabór prowadzimy do grup z następujących przedmiotów: 
 • - biologia (poziom gimnazjalny i ponadgimnazjalny)
 • - chemia (poziom gimnazjalny i ponadgimnazjalny)
 • - kompetencje społeczne (poziom gimnazjalny i ponadgimnazjalny)
 • - fizyka (poziom gimnazjalny)
 • - informatyka (poziom gimnazjalny)
 • - matematyka (poziom gimnazjalny)

Poniżej komplet dokumentów, które należy złożyć w siedzibie Lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego (LCNK) w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku, ul. Szczecińska 36 do 23 czerwca 2017 r. (piątek) do godz.15:00. Dokumenty muszą być wypełnione i podpisane.

W razie pytań proszę kontaktować się telefonicznie:

p. Maria Perz tel. 695 719 040 (biologia, chemia, kompetencje społeczne)
p. Anna Chromińska tel. 608 880 056 (fizyka, informatyka, matematyka)
 

UWAGA!

Test uzdolnień kierunkowych uczniów aplikujących do udziału w projekcie "Zdolni z Pomorza" odbędzie się 30 września 2017, o godz. 10:00, w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku. Wymagana legitymacja szkolna i czarny długopis.